1. యాపిల్స్ :
యాపిల్స్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెక్టిన్, ఎక్కువసేపు నిండుగా అనిపించేలా చేస్తుంది. తక్కువ కేలరీలను కలిగి ఉంటుంది. పచ్చిగా తినండి. సలాడ్‌లతో పాటు దాల్చిన చెక్కతో తీసుకోండి. 

పూర్తిగా చదవండి..