చలికాలంలో ఏ పప్పులు తింటే మంచిది..!!

  చలికాలంలో వేడి చేసే పప్పులు తినాలి. 

నల్లపప్పు తింటే చలికాలంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది.

వెచ్చదనం కోసం కంది పప్పును ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి. 

శనగ పప్పు కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది. చలికాలంలో వెచ్చగా ఉంచుతుంది. 

రాజ్మాను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మర్చిపోకండి. 

బీన్స్ కూడా శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి. 

పెసరపప్పును తక్కువగా తినండి. అది శీతలీకరణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. 

మినపపప్పు కూడా చల్లగా ఉంటుంది. దీనిని రోటితో తినండి.

కావాలంటే ఈ పప్పులన్నీ కలుపుకుని తినవచ్చు.