తృణ ధాన్యాలు తీసుకోవాలి

సోడియం ఫుడ్ తీసుకోవాలి

గుండె ఆగిపోవడం వంటి ప్రమాదాలను తగ్గిస్తాయి.

గోధుమ పిండి: ఎక్కువ మొత్తంలో ఫైబర్, ప్రోటీన్లు ఉంటాయి.

ఓట్స్ పిండి

బులుగురు గోధుమల పిండి

బార్లీ పిండి

ఈ పిండి పదార్థాలన్నీ బీపీని కంట్రోల్‌లో ఉంచుతాయి.