పసుపునీళ్లతో చర్మ        సమస్యలు దూరం

     ముఖానికి అప్లై చేస్తే       మొటిమలు రావు

   మహిళల ముఖ సౌందర్యానికి                పసుపు బెస్ట్

         వేడి నీటిలో పసుపు వేసి          బాగా మరిగించాలి

        దానిని ఫిల్టర్ చేసి ఆ నీటిని             ముఖానికి రాయాలి   

         కొన్నిసార్లు నేచురల్‌గా             ఇన్‌స్టంట్ గ్లో రాదు

     ఇంట్లోని వస్తువులతో ముఖంలో                గ్లో మీ సొంతం

         పసుపులో యాంటీ సెప్టిక్,               ఫంగల్ లక్షణాలు 

      పసుపు నీరు ముఖ ఛాయను            మెరుగు పరుస్తుంది