'నడుము నొప్పి' సమస్య వేధిస్తోందా

           అయితే ఈ జాగ్రత్తలు                            పాటించాల్సిందే

       స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు తప్పనిసరి

   వాకింగ్, యోగా రెగ్యులర్ గా చేయాలి

             బోర్లా పడుకునే అలవాటు                      తగ్గించుకోవాలి

               బరువులు ఎత్తేటప్పుడు జాగ్రత్త

     బైక్, కారు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు         నడుము నిటారుగా ఉంచాలి

       ఫ్రెష్ కూరగాయలు, పండ్లు తినాలి