చాలామందిలో  A, B, AB, O బ్లడ్ గ్రూప్స్  

గోల్డెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ లేదా Rh-Null గురించి విన్నారా?

ప్రపంచంలో 44 మందికి  ఈ విధమైన రక్త నమూనాలు

1961లో కనుగొన్న Rh-Null బ్లడ్ గ్రూప్‌ను  

ఎమర్జెన్సీ తలెత్తితే ఈ గోల్డెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చేవాళ్లు..

వరల్డ్ వైడ్‌గా ఏడెనిమిది మంది వరకు ఉన్నారట

బ్లడ్ సర్క్యూట్‌లో 'Rh' యాంటిజెన్ వ్యక్తులే..

తమ బాడీలో అరుదైన గోల్డెన్ బ్లడ్ రక్తాన్ని కలిగి ఉంటారు