పురుషులు ఆడవారిని కొన్నింటిని చూసి ఇష్టపడతారు

ఆకర్షించేందుకు భౌతిక, భౌతికేతర రెండూ రకాలు

తొలి చూపులోనే కొన్ని భాగాలపై పురుషుల ఆకర్ష

స్త్రీని నేచురల్‌గా కనిపించాలని కోరుకుంటారు

పురుషులు పొడవాటి చేతులు ఉన్న స్త్రీలకు అట్రాక్ట్ అవుతారు

బరువు లావు, సన్నగా లేని స్త్రీలనే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు

వక్షస్థలం కూడా మగవారిని ఆకర్షించే విషయం

నడుము సన్నగా ఉంటే మరింత అట్రాక్టివ్‌గా ఉంటారు

ఈస్ట్రోజెన్ అనేది హార్మోన్ మహిళల్లో బ్రెస్ట్‌సైజ్‌ని పెంచుతుంది