హరోం హర - జులై 11 (ఆహా)

మహారాజ - జూలై 12 (నెట్ ఫ్లిక్స్)

వానిష్‌డ్‌ ఇంటు ద నైట్‌ (మూవీ) జూలై 11 (నెట్ ఫ్లిక్స్)

అగ్నిసాక్షి (తెలుగు సిరీస్‌)   జూలై 12 (హాట్ స్టార్)

షో టైమ్‌ ( హిందీ వెబ్‌ సిరీస్‌)  జూలై 12 (హాట్ స్టార్)

పిల్‌ (హిందీ మూవీ)   జూలై 12 (జియో సినిమా)

హిట్‌ లిస్ట్‌ - జూలై 9 (ఆహా)

 ధూమం - జూలై 11(ఆహా)

కాకుడా (హిందీ) - జులై 12 (జీ 5)