అమెరికాలో అదరగొడుతోన్న            మన అందెగత్తె

    మిస్‌ వరల్డ్‌ కిరీటం ధరించిన      తొలి భారతీయ బ్యూటీ

    అమెరికాలో మోడల్‌ శ్రీసైనికి              తప్పని వివక్ష

      సమస్యలే భయపడాలి..   మనకెందుకు భయమన్న శ్రీసైని

      టీనేజ్‌లో ఉండగా ఓ   ప్రమాదంలో ముఖంపై గాయాలు

    సినిమాలపై తనకు ఆసక్తి    లేదంటున్న పంజాబీ భామ 

     అందంతో పాటు సేవాభావం              ఆమె సొంతం

      నాలుగు జీవితాలను  మార్చటానికి అందగత్తె ఆరాటం

         అవమానాలతో తరచూ    కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న శ్రీసైని