షాగౌస్ బిర్యానీ - రాయదుర్గ్

    పారడైజ్ బిర్యానీ- బేగంపేట్ 

హోటల్ షాదాబ్ - ఘాన్సీ బజార్  

      కేఫ్ బాహర్- బషీర్ భాగ్ 

    నవాబ్స్ రెస్టారెంట్- గచ్చిబౌలి  

        మెఫిల్- అత్తాపూర్

 బావర్చి  బిర్యానీ - RTC X రోడ్స్

   జెవెల్ ఆఫ్ నిజామ్ - మాసాబ్    ట్యాంక్ 

      ImageCredits:      Pexel\pixabay\Unsplash