సండే వస్తే రొటీన్ గా కాకుండా   స్పెషల్ గా లంచ్ చేసే ప్లాన్   చేసేవాళ్ళు

 ఈ టేస్టీ డిషెస్ తో మీ సండే  లంచ్ హ్యాపీగా ఫినిష్ చేయండి 

           బటర్ చికెన్ 

         పన్నీర్ టిక్కా 

       ఆలూ పరాటా

        టేస్టీ ఫిష్ కర్రీ 

        పన్నీర్ బాల్స్ 

       గ్రేవీ మటన్ కర్రీ 

          బిర్యానీ 

ImageCredits:Pexel, Pixabay