గుండె పోటు వచ్చే ముందు    కనిపించే లక్షణాలు 

 బలహీనంగా ఉండి.. శరీరం తిమ్మిర్లు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది 

       మాట్లాడలేకపోవడం 

        కళ్ళు మసక బారడం 

 మైకం కమ్మినట్లుగా అనిపించడం 

      విపరీతమైన తలనొప్పి

    ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం 

ImageCredits:Pexel, Pixabay