వయస్సు ఎక్కువగా    కనబడాటానికి కారణాలు ఇవే 

    కొందరు వయసు తక్కువైనా          వృద్ధుల్లా కనిపిస్తారు

     కొన్ని ఆహారలకు దూరంటే         యవ్వనం మీ సొంతం

             హానికరమైన పదార్ధాల             వల్ల చర్మం వృద్ధాప్య 

       పొటాటో చిప్స్ తీసుకోవడం        వల్ల ముఖంపై ముడతలు  

      ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం     తీసుకోవడం వల్ల వృద్ధాప్యం

        వేయించిన ఆహారం తీంటే        త్వరగా ముసలివారైతారు

       కెఫిన్ వున్న పదార్థాలలో       కూడా చర్మం ముడతలు  

           యవ్వనంగా ఉండాలంటే            ఈ ఆహారాలకు దూరం