25లోపు వచ్చే బడ్జెట్ ఫోన్లు ఇవే..

Vivo Y 1005G-20,999 Rs

poco X6 5G-21,999 Rs

Redmi Note 13 Pro 5G- 24,169 Rs

Vivo Y200- 21,999 Rs

Vivo T2 Pro 5G - 24,999Rs

Motorola Edge 40 Neo- 21,999Rs

Infinix Zero 30 5G - 19,999Rs to 28,900Rs

iQ00 Z7 Pro 5G- 22,999Rs