కవలలతో సమంత ఆటలు

        విశ్రాంతిలో ఫ్యాన్స్‌ను        అప్‌డేట్ చేస్తున్న సామ్

      చిన్న పిల్లలతో నాటు నాటు      పాటకు డ్యాన్స్  

      బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పిల్లలతో ఎంజాయ్‌       చేస్తున్న బ్యూటీ

     పిల్లలతో పోటీ పడుతున్న     వీడియోలను షేర్ చేసిన సామ్

       ఆరోగ్యం కోసం సినిమాలకు       సమంత బ్రేక్‌

       మయోసైటిస్‌ చికిత్స కోసం       విదేశాల్లో సామ్‌

    త్వరలో ప్రేక్షకుల     ముందుకు సామ్‌ ఖుషి మువీ