ఈ టిప్స్‌ పాటిస్తే కరోనా మీ జోలికి               రాదు

మళ్లీ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

    ఒమిక్రాన్‌ సబ్‌వెరియంట్‌తో            కలవరం

కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించడానికి ఈ        జాగ్రత్తలు మస్ట్

   తరచుగా చేతులు కడుక్కోండి

         మాస్క్ ధరించండి

    భౌతిక దూరం పాటించండి

  ముఖాన్ని తాకడం మానుకోండి