ఇంట్లో ఈ దిక్కున దీపం పెడితే లక్ష్మీదేవి నట్టింట్లో ఉన్నట్లే..!!

 By Bhoomi

ఇంట్లో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. కొందరు తప్పుడు దిశలో దీపం వెలిగిస్తారు. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో ప్రతికూల ప్రభావాలు మొదలవుతాయి. దీపం ఏ దిక్కున ఉంచాలో తెలుసుకుందాం. 

వాస్తుప్రకారం దీపాన్ని శుభ దిశలో ఉంచాలి. 

పూజ చేసేటప్పుడు నూనె దీపం కుడివైపున, నెయ్యి దీపం ఎడమవైపున ఉంచాలని పండితులు చెబుతున్నారు. 

దీపాన్ని ఎప్పుడూ కూడా దక్షిణంవైపు వెలిగించకూడదు. అలా చేయడం డబ్బు నష్టానికి దారి తీస్తుంది. 

దీపం వెలిగించేటప్పుడు నెయ్యిదీపంతోపాటు ఎర్రటి వత్తి, దూది వత్తిని ఉయోగించాలి. 

 ఉత్తరం వైపు దీపం పెట్టడం వాస్తు ప్రకారం శ్రేయస్కారం. ఇలా చేస్తే డబ్బుకు లోటుండదు. కుబేరుడు సంతోషిస్తాడు. 

ఇంటికి తూర్పు దిశలో దీపం పెట్టడం చాలా మంచిది. దీపజ్వాల తూర్పు దిశలో ఉంటే ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి. 

పశ్చిమదిశలో దీపం పెట్టడం శుభప్రదం. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుంది.