నవరసనటనా సార్వభౌముడు

వెండితెర ఇలవేలుపు

తెలుగువారి రాముడు, కృష్ణుడు

పౌరాణిక ప్రాత్రలకుపెట్టింది పేరు

ఏ పాత్ర వేసినా పరకాయప్రవేశం

అందానికి నిలువెత్తు రూపం

నెగటివ్ క్యారెక్టర్లనూ హీరోలుగా చేసిన ఘనుడు

చనిపోయే ముందు వరకు సినిమాలు

దాదాపు అన్ని రకాల పాత్రలనూ చేసిన నటుడు

ముఖ్యమంత్రిగా రాజకీయాల్లోనూ తనదైన ముద్ర