ఎక్కిళ్లు వస్తే అంత త్వరగా తగ్గవు. ఇవి వచ్చాయంటే చాలు.. మాట కష్టంగా ఉంటుంది. ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది.

మామూలు నీరు కంటే చల్లని నీరు తాగితే సమస్య త్వరగా తగ్గుతాయి. ఈ నీటిని ఎక్కువగా తాగుతుండాలి. ఇలా చేస్తుంటే ఎక్కిళ్లు త్వరగా తగ్గిపోతాయి.

చల్లని నీటికి కాసింత తేనెని కలపండి.. ఆ నీటిని ముందుగా పుకిలించండి.. ఇలా చేస్తుంటే త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి.

ఎక్కిళ్లు తగ్గాలంటే.. ఓ చిన్న ఐస్ క్యూబ్‌ని నోటిలో పెట్టుకుని నోటితో ఆ నీటిని పీలుస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తుంటే త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి.

కొన్ని సెకన్ల పాటు ఉఛ్వాసలను ఆపడం వల్ల త్వరగా రక్త ప్రవాహంలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ స్థాయిలు పెరిగి.. మనసులో పరధ్యానం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల ఎక్కిళ్లు త్వరగా తగ్గుతాయి.

లోతైన శ్వాసను తీసుకుని కొద్ది నిమిషాల శ్వాసను అలాగే ఆపండి. ఎక్కిళ్లు తగ్గేవరకూ ఇలా చేస్తూనే ఉండండి.. అయితే వెంట వెంటనే చేయకూడదు. కాస్తా సమయం మధ్యలో తీసుకుంటూ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా సమస్య తగ్గుతుంది.

ఎక్కువగా ఎక్కిళ్లు వస్తుంటే.. ఓ చెంచా చక్కెరని తీసుకుని నోట్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ పంచదారని నమలకుండా మెల్లిగా అందులోనుంచి వచ్చే రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి.. ఇలా చేస్తుంటే త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి. 

ఎన్నో అద్భుత గుణాలు ఉండే నిమ్మని తీసుకోవడం వల్ల త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి. 

నిమ్మ ముక్కపై ఉప్పు వేసి ఆ రసాన్ని పీల్చుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా త్వరగా ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి.