2023 లో గూగుల్ లో ఎక్కువ  సెర్చ్ చేసిన సినిమాలు ఇవే 

          జవాన్ 

           గదర్ 2

            ఆదిపురుష్ 

              పఠాన్ 

           కేరళ స్టోరీస్ 

         జైలర్

              లియో 

           టైగర్ 3 

          వారిసు