మిస్ యూనివర్స్ 2023 అందాల పోటీలు 

 నేషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ కాంపిటీషన్   లో భాగంగా..

 వేదిక పై తళుక్కుమన్న అందాల  భామలు 

 భారత దేశానికి "శ్వేత శారద"  ప్రాతి నిధ్యం వహించారు