క్రిస్మస్ సెలెబ్రేషన్స్ లో మెగా కజిన్స్ 

 అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ కపుల్స్ 

 క్లింకార తో రాంచరణ్, ఉపాసన 

        నమ్రత, ఉపాసన 

  ఫ్రెండ్స్ తో ఉపాసన, నమ్రత 

 ఉపాసన, నమ్రత,సితార,గౌతమ్ 

             నమ్రత 

 మెగా కోడళ్ళు లావణ్య, ఉపాసన 

ImageCredits:Upasana\             Instagram