ప్రస్తుతం  ఫొటో షూట్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తోంది.

వాటిలో ఒకటి మెటర్నిటీ షూట్.

మెటర్నిటీ షూట్ లో అమ్మాయిలు  మరింత అందంగా కనిపించడానికి ఈ అవుట్ ఫైట్స్ ట్రై చేయండి 

బ్రాలెట్‌తో స్కర్ట్

శారీ 

రఫిల్డ్ అవుట్‌ఫిట్

బాడీకాన్ గౌను