సలాడ్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా          మంచివి.

        విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్         పుష్కలంగా అందించడానికి..         సలాడ్స్‌ పర్ఫెక్ట్‌ మార్గం

        విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్         పుష్కలంగా అందించడానికి..         సలాడ్స్‌ పర్ఫెక్ట్‌ మార్గం

        కానీ కొన్ని సలాడ్లు తింటే        ఆరోగ్యానికి హాని తప్పదు

        విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్         పుష్కలంగా అందించడానికి..         సలాడ్స్‌ పర్ఫెక్ట్‌ మార్గం

        కానీ కొన్ని సలాడ్లు తింటే        ఆరోగ్యానికి హాని తప్పదు

            పచ్చి కూరలు రోజూ             తినకూడదు

        విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్         పుష్కలంగా అందించడానికి..         సలాడ్స్‌ పర్ఫెక్ట్‌ మార్గం

           సలాడ్ లో ఆకు కూరలు           ఉడకబెట్టి వేసుకోవాలి

         కూరలు, పళ్ళు కలిపి          అస్సలు తినకూడదు

           సలాడ్స్ ఎప్పుడూ        మధ్యాహ్నమే తినాలి

           సలాడ్స్ ఎప్పుడూ        మధ్యాహ్నమే తినాలి

        ఫ్రెష్ గా తినాలి. గంటకంటే         ఎక్కువసేపు నిలవ         వుంచకూడదు

           సలాడ్స్ ఎప్పుడూ        మధ్యాహ్నమే తినాలి

        ఫ్రెష్ గా తినాలి. గంటకంటే         ఎక్కువసేపు నిలవ         వుంచకూడదు

       జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు         సలాడ్స్ అస్సలు         తినకూడదు