దీవాళీకి ఈ లెహంగా ధరిస్తే కత్రినా వలె కత్తిలా కనిపిస్తారు 

ఈ లెహంగా ధరిస్తే మీరు అందాల రాణిలా కనిపిస్తారు. 

పండుగలకు ఎత్నిక్ లుక్ కోసం లెహంగా బెస్ట్ ఆప్షన్ 

లెహెంగాపై మ్యాచింగ్ జ్యువెల్లరీ ధరిస్తే అందం రెట్టింపు అవుతుంది. 

లెహెంగా లేదంటే బ్రైట్ కలర్ చీర కూడా కట్టుకోవచ్చు. 

పండుగలలో ఎప్పుడు రెడ్ కలర్ శారీ మంచి ఎంపిక. 

కత్రీనా ఫ్లవర్ శారీ చాలా ట్రెండీ లుక్ ను ఇస్తుంది. 

 షిఫాన్ చీరలు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. వాటిని దీవాళీ రోజు ధరించండి. 

లెహంగా, శారీ, షరారా సూట్, అనార్కలీ కూడా అందమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.

లైట్ పింక్ కలర్ శారీ దీవాళీ పండగకు పర్ఫెక్ట్ లుక్