'కర్వా చౌత్' ఉపవాస సమయంలో వీటిని మీ ఆహారంలో చేర్చండి 

             డ్రై ఫ్రూట్స్

              పండ్లు 

           పాల ఉత్పత్తులు 

             మెంతులు 

            స్నాక్స్ 

    కూరగాయలు, ఆకుకూరలు 

               స్వీట్స్ 

            హల్వా 

నీళ్లు తప్పని సరి

  ImageCredits:Pexel,            Pixabay