ఈ దేశాలకు వీసా లేకుండానే      వెళ్ళొచ్చు

            శ్రీలంక 

          బార్బడోస్ 

        మలేషియా 

         ఇండోనేషియా

         కుక్ ఐలాండ్

         బ్రిటీష్ వర్జీనియా

             థాయ్ లాండ్

         ఖతార్