టాప్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లు

1. వియత్నాం

2. గోవా

3. బాలి

4. శ్రీలంక

5. థాయ్ లాండ్

6. కాశ్మీర్

7. కూర్గ్

8. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులు

9. ఇటలీ