ఈ దేశాల్లో సేమ్‌సెక్స్‌ మ్యారేజ్‌ లీగల్‌

నెదర్లాండ్స్: 2001

కెనడా: 2005

అర్జెంటీనా: 2010

న్యూజిలాండ్: 2013

ఫ్రాన్స్: 2013

ఇంగ్లాండ్ : 2014

అమెరికా: 2015