7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నారా?

  అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవు

      లైఫ్‌ స్పాన్‌ తగ్గిపోతుంది

  గుండె సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్

   బరువు పెరిగే అవకాశం

 రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం

తక్కువ నిద్రతో మానసిక సమస్యలు

    జ్ఞాపకశక్తి తగ్గే అవకాశం