వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా ఏర్పాట్లు

అధిక లాభాల కోసం అధునాతన టెక్నాలజీ

ఇనుప జాలీలు ఉండే షెడ్లలో కోడి పిల్లల పెంపకం

కోడి పిల్లల ఎదుగుదలపై ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం

లేయర్స్ అయితే తక్కువ గుడ్లు పెడతాయి

కోడిపిల్లకు ఎక్కువ- తక్కువ కాకుండా ఉష్ణోగ్రతలు

ఈసీ కోళ్ల ఫారాల్లో సెమీ, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ రకాలు

చల్లదనం ఎక్కువైతే హీటర్ ఆన్ చేస్తారు

బయటి నుంచి వచ్చే గాలి హనీ కోంబ్‌ ద్వారా మళ్లింపు