ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీరు త్రాగడం అన్నింటికీ మంచిది

జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది

   తలనొప్పి తగ్గుతుంది

అజీర్తి సమస్య దూరం

ప్రేగులో మలినాలు తొలగుతాయి

కిడ్నీలో రాళ్లు ఉండవు

 రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

స్కిన్ గ్లో పెరుగుతుంది