పాలలో ఎన్నో పోషకాలు     ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి

       శరీరంలో ఎముకల్ని      ధృడంగా ఉంచుతుంది

       పాలు జీర్ణక్రియను       పెంచుతాయి

        పాలలో ఉసిరి, పైనాపిల్,       ఆరెంజెస్ కలిపి తాగవద్దు

ఇవి అరగక వామ్టింగ్స్ వస్తాయి

     గ్యాస్, అలర్జీలు, స్కిన్     సమస్యలు వస్తాయి

      పాలను విడివిడిగా వేర్వేరు       సమయాల్లో తీసుకోవాలి

           పాలు, నువ్వులూ మీ       శరీరానికి హాని చేస్తాయి

            మసాలాలు తింటే స్కిన్           సమస్యలు వస్తాయి