బంగారం ధరలు పెరిగాయ్.. నిలకడగా వెండి ధరలు 

ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభ సమయానికి బంగారం, వెండి ధరలు 

13.01.2024

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

57,600

100

13.01.2024

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

57,750

100

13.01.2024

బంగారం ధరలు  24 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

62,830

120

13.01.2024

బంగారం ధరలు  24 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

63,100

13.01.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

హైదరాబాద్ లో

77,500

13.01.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

ఢిల్లీలో

76,000

13.01.2024

అంతర్జాతీయంగా

బంగారం

2048.90 డాలర్లు

వెండి

23.90 డాలర్లు

ఔన్స్

13.01.2024

DISCLAIMER బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, దేశీయంగా ఉండే డిమాండ్, స్థానికంగా ఉండే పన్నులు, సెస్సులు ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ధరలు జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ వెబ్ సైట్ లో ఇచ్చిన ధరల ఆధారంగా.. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభసమయానికి ఉన్నవి. బంగారం, వెండి కొనుక్కోవాలి అనుకున్నపుడు స్థానికంగా ఉన్న ధరలను పరిశీలించి చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం.