బంగారం ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి.. స్థిరంగా  వెండి

ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభ సమయానికి బంగారం, వెండి ధరలు 

11.02.2024

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

57,700

200

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

57,850

200

11.02.2024

బంగారం ధరలు  24 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

62,950

210

11.02.2024

బంగారం ధరలు  24 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

63,100

210

11.02.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

హైదరాబాద్ లో

76,500

0

11.02.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

ఢిల్లీలో

75,000

0

11.02.2024

అంతర్జాతీయంగా

బంగారం

2024డాలర్లు

వెండి

22.62డాలర్లు

ఔన్స్

11.02.2024

DISCLAIMER బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, దేశీయంగా ఉండే డిమాండ్, స్థానికంగా ఉండే పన్నులు, సెస్సులు ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ధరలు జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ వెబ్ సైట్ లో ఇచ్చిన ధరల ఆధారంగా.. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభసమయానికి ఉన్నవి. బంగారం, వెండి కొనుక్కోవాలి అనుకున్నపుడు స్థానికంగా ఉన్న ధరలను పరిశీలించి చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం.