పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..  ఈరోజు ఎంతంటే..

ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభ సమయానికి బంగారం, వెండి ధరలు 

06.01.2024

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

58,000

100

06.01.2024

బంగారం ధరలు  22 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

63,250

130

06.01.2024

బంగారం ధరలు  18 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

హైదరాబాద్ లో

47,450

100

06.01.2024

బంగారం ధరలు  18 క్యారెట్లు:  (10 గ్రాములకు)

ఢిల్లీలో

47,480

110

06.01.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

హైదరాబాద్ లో

78,000

06.01.2024

వెండి ధరలు  కేజీకి

ఢిల్లీలో

76,600

06.01.2024

అంతర్జాతీయంగా

బంగారం

2040 డాలర్లు

వెండి

23 డాలర్లు

ఔన్స్

06.01.2024

DISCLAIMER బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, దేశీయంగా ఉండే డిమాండ్, స్థానికంగా ఉండే పన్నులు, సెస్సులు ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ధరలు జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ వెబ్ సైట్ లో ఇచ్చిన ధరల ఆధారంగా.. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభసమయానికి ఉన్నవి. బంగారం, వెండి కొనుక్కోవాలి అనుకున్నపుడు స్థానికంగా ఉన్న ధరలను పరిశీలించి చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం.