ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో నిద్ర కరవు

ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి లేస్తే బెటర్‌

నిద్ర సమయాలు మారితే మతిమరుపు ఖాయం

మనిషికి కనీసం 7 గంటల నిద్ర అవసరం

అలాగే ఒకే సమయానికి నిద్రించడమూ ముఖ్యం

జీవగడియం అస్తవ్యస్తం కాకుండా చూసుకోవాలి

మెదడుపై విపరీత ప్రభావం పడే అవకాశం

టైమ్‌కి పడుకోకపోతే జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుంది

60 ఏళ్లు పైబడినవారిలో సమస్యలు అధికం