ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారా.?

      ఈ పండ్లు తింటే వ్యాధులు                         మాయం  

          అంజీరలో ఎన్నో ఆరోగ్య               ప్రయోజనాలు

         అంజీరా తింటే బరువు           చక్కగా తగ్గుతారు

           రోజుకు నాలుగైదుకి            మించకుండా తినాలి

      అంజీర్లలో పండును తింటే              బీపీ తగ్గుతుంది 

       అంజీరపండులో ఫైబర్           కంటెంట్ ఆధికం

    అంజీరలు షుగర్ వ్యాధి             కంట్రోల్‌కి బెస్ట్

          లైంగిక సమస్యలకి         అంజీరలు అద్భుతం