క్రికెట్‌లో మోస్ట్‌ ఫెమస్‌ జెర్సీ             నంబర్స్

           సచిన్‌-10

             ధోనీ-07

            కోహ్లీ-18

          రోహిత్‌-45

          షేన్‌ వార్న్‌-23

            గేల్-333

          ద్రవిడ్‌-19