డాన్స్ చేస్తే హార్ట్‌ఎటాక్ వస్తుందా?

నృత్యానికీ.. గుండెపోటుకీ ఏంటి సంబంధం?

చాలామంది డాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలుతున్నారు

పార్టీల్లో పిల్లలు, పెద్దలూ డాన్స్ చేస్తుంటారు

డాన్స్ చేస్తూనే హార్ట్‌ఎటాక్‌తో మరణాలు

డాన్స్ చేసేటప్పుడు అలసట వస్తే ఆపేయాలి

అతిగా డాన్స్ చేయవద్దంటున్న వైద్యులు

డాన్స్ చేస్తూ హార్ట్‌ఎటాక్‌తో స్పాట్‌లోనే డెడ్‌

డాన్స్ చేస్తూ చనిపోతున్న వీడియోలు వైరల్