ఈ అమ్మడి అందాలు చూస్తే చూపు తిప్పుకోలేరు

క్రిస్టీన్ మెక్‌గిన్నెస్ ఒక ఇంగ్లీష్‌          మోడల్

      20 మార్చి 1988న లివర్‌పూల్‌లో జన్మించిన క్రిస్టీన్

2007లో మిస్ లివర్‌పూల్‌గా       నిలిచిన భామ

   జూన్ 2011లో  హాస్యనటుడు పాడీతో         క్రిస్టీన్ పెళ్లి

పాడీ-క్రిస్టీన్ జంటకు ముగ్గురు            పిల్లలు

జూలై 2022లో విడిపోతున్నట్లు        ప్రకటించిన కపుల్

అయినా ఇప్పటికీ పాడీతో కలిసి     ఉంటున్న క్రిస్టీన్