టీతో పాటు ఈ స్నాక్స్‌          అస్సలు తినొద్దు

         మనలో చాలా మందికి టీ                  తాగే అలవాటు

     టీతో పాటు స్నాక్స్ కూడా         ఎక్కువగా తింటారు

   ఈ పదార్థాలను టీతో తింటే         ఆరోగ్యానికి డేంజర్

    మొలకలు, పండ్లు, కూరగాయలు                   టీ తాగొద్దు

   నూనెలో వేయించిన పకోడీ,     బజ్జీలు టీలో మంచిది కాదు

     పసుపు కలిపి తయారు చేసిన     టైమ్స్‌లో హెల్త్‌ సమస్యలు

      నిమ్మకాయ, ఉడికించిన       గుడ్లను టీలో తినకూడదు

      టీని చిన్న పిల్లలకు అలవాటు                చేయకూడదు