మ్యూజిక్‌తో ఆరోగ్యానికి      ప్రయోజనాలు తెలుసా..? 

   డిప్రెషన్, యాంగ్జయిటీ, స్ట్రెస్   సమస్యలకు సంగీతం చికిత్స

   సంగీతం వినడం వల్ల   విద్యార్థులకు చాలా ప్రయోజనం

       సంగీతం వినడం చాలా      మందికి ఇష్టం ఉండదు..?

   మానసిక, శారీరక సమస్యలకు             సంగీతం వినాలి  

      జ్ఞాపకశక్తి, మెదడు పనితీరుకు                 సంగీతం బెస్ట్

     నొప్పి, రక్తపోటును సంగీతం             తగ్గిస్తుంది

         సంగీతం డోపమైన్‌ను           విడుదల చేస్తుంది

        నిరాశ, ఆందోళన, ఒత్తిడిని                    తగ్గిస్తుంది