దసరాను ఘనంగా           జరుపుకునే నగరాలు

                       కోలకత్తా

                      మైసూరు

          కులు, హిమాచల్ ప్రదేశ్

               అహ్మదాబాద్

                   బస్తర్, ఛత్తీస్ఘడ్

                    విజయవాడ

                     వారణాసి

                         ఢిల్లీ

        దసరా అంటే దుర్గాపూజే       కాదు రావణ సంహారం కూడా