సొగసు చూడ తరమా

అందమైన మగువలను సొంతం చేసుకున్న                దేశాలపై ఓ లుక్కేయండి

        స్వీడన్ మహిళలను చూడగానే                ఆకర్షితులావుతాము

     టర్కీ అమ్మాయిలు ఎంతో          అందంగా  కనిపిస్తారు

      సుందరీమణుల భూమిగా       వెనుజులాకు పేరుంది

       భారత మహిళల ప్రధాన ఆకర్షణ వారి సంధ్యావేళ ఛాయ

     అర్జెంటీనా మహిళలు హాట్,          బోల్డ్‌గా కనిపిస్తారు

ఆకర్షణీయమైన కళ్లతో చాలా సెర్బియా మహిళలు అందంగా                 కనిపిస్తారు

      అమాయకంగా కనిపించే     దక్షిణకొరియా అమ్మాయిలు       అందరికి నచ్చుతారు

   ఫ్రాన్స్ అమ్మాయిలు చాలా      రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు