షుగర్ పేషంట్లు బెల్లం             తినవచ్చా..? 

 చక్కెర కంటే బెల్లం ప్రమాదకరం

  షుగర్ రాకుండా ఏం చేయాలి..?

            ప్రస్తుతం బెల్లం తినడ              అంత మంచిదికాదు 

     చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల         వరకు షుగర్ వ్యాధి  

   డయాబెటిక్ పేషెంట్లు బెల్లం      తినడం మానేయాలి

         ఆహారంలో విటమిన్ల       లోపంతో మధుమేహాం

       స్వచ్ఛమైన బెల్లం దొరకడం                 చాలా కష్టం

   విస్తృతమైన కాలుష్యం కూడా           మధుమేహానికి కారణం