ఈ పూల చెట్లు ఉంటే మీ ఇల్లు సవాసనల మయమే.

            సంపెంగ

          మల్లెపువ్వు

           లావెండర్

            ఫ్రీఆసియా

        ముద్ద నందివర్ధనం 

             హ్యాసింత్

          లిల్లియాక్