'జింక్' అధికంగా ఉండే       పోషకాహారాలు ..

బీఫ్ మాంసం (Beef)

చికెన్

 పాల ఉత్పత్తులు 

 పీతలు, ఎండ్రకాయలు 

        పోర్క్ (Pork)

    చిక్కుళ్ళు (LEGUMES)

    చిరుధాన్యాలు (గోధుమలు,     జొన్నలు)

డ్రై ఫ్రూట్స్ (జీడిపప్పు,బాదాం) 

  డార్క్ చాక్లెట్

       గుల్లచేప (oyster) 

ImageCredits:Pexel\pixabay