బయైపిక్స్ అంటే బాగా ఇష్టపడేవారి కోసం ది బెస్ట్ మూవీస్ ఇవే

  గంగూబాయి కతియావాడి       (గంగూబాయి స్టోరీ)

       సోషల్ నెట్ వర్క్     (మార్క్ మార్క్ జూకర్‌బర్గ్) 

  మహానటి (సావిత్రి లైఫ్ స్టోరీ) 

 మనీ బాల్ (మైఖేల్ లూయిస్   నాన్ ఫిక్షన్ పుస్తకం)

   మాంటో (రచయిత సాదత్         హసన్ స్టోరీ )

 గుంజన్ సక్సేనా ( 'ది కార్గిల్' గర్ల్ )