పట్టుకుచ్చుల్లాంటి కురులు కావాలంటే

ఎవరికైనా జుట్టుంటేనే అందం

హెల్తీ జుట్టు కోసం నువ్వుల నూనె

నూనెతో చుండ్రు సమస్యకు చెక్

పొడి జుట్టు కోసం నువ్వుల నూనె

తెల్లవెంట్రుకలకు చెక్ పెట్టే ఆయిల్

నిమ్మ, నువ్వులతో హెయిర్ ప్యాక్‌

జుట్టు నెరవడాన్ని తగ్గించే చిట్కా